ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΝΑΛΙ M.O.O.C ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΝΑΛΙ M.O.O.C ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΝΑΛΙ M.O.O.C ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2-Β1

Μαθήματα σχεδιασμένα για την ορολογία των τραπεζικών επαγγελμάτων,

Ιδανικό πρόγραμμα για τους σπουδαστές και για όσους θέλουν να ζήσουν στη Γαλλία