ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε LEARNING M.O.O.C

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε LEARNING M.O.O.C

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε  LEARNING M.O.O.C

Τα μαθήματα e-Learning  τύπου M.O.O.C - massive  organisation on line courses- είναι το πιο εύκολο και το πιο οικονομικό τρόπο μάθησης : όλα τα μαθήματα ξεχωρίζουν σε 5 τμήματα :

 1. Λεξιλογίου
 2.  Γραμματική
 3. Ασκήσεις / Κουίζ με λύσεις
 4. Πολιτικές πληροφορίες
 5. Διάλογοι / Vidéos

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Όλα τα μαθήματα περιέχουν εξηγήσεις στα Ελληνικά
 • Καινούργιά αρχεία προθέτονται καθημερινά
 • Η πρόσβαση είναι απεριόριστη χωρίς ημερομηνία λήξεως
 • Μαθαίνετε με το δικό σας ρυθμό
 • Η τιμή  αφορά μόνο την είσοδο του καναλιού

ΤΜΗΜΑΤΑ

 • Μαθήματα σχεδιασμένα στην ορολογία της  ιατρικής
 • Μαθήματα σχεδιασμένα για τις κρατικές πιστοποιήσεις
 • Μαθήματα σχεδιασμένα στην ορολογία της  μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής
 • Μαθήματα σχεδιασμένα στην ορολογία της  μόδας
 • Μαθήματα σχεδιασμένα στην ορολογία της εστίασης
 • Μαθήματα σχεδιασμένα στην ορολογία του τουρισμού
 • Μαθήματα σχεδιασμένα στην ορολογία της νομικής