Σύνδεση στο webinars

Η online meeting platform είναι ένα web conferencing σύστημα για:

  • Να παρακολουθήσετε σε ζωντανή αναμετάδοση (live streaming) εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια κατάρτισης εξ’ αποστάσεως
  • Να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα εισηγητή μέσα από μια εικονική αίθουσα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

  • Να υποβάλλετε ερωτήματα στον εκπαιδευτή μέσω των διαδραστικών λειτουργιών

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Όλοι οι χρήστες συμμετέχουν με εικόνα και ήχο με μόνη υποχρέωση να διαθέτει ο υπολογιστής τους σύνδεση internet, ηχεία, μικρόφωνο και webcamera. Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται με τον ίδιο τρόπο όπως αν όλοι οι συμμετέχοντες βρίσκονταν σε μία υπερσύγχρονη αίθουσα διδασκαλίας.