Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΩΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΩΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΩΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

LA FETE NATIONALE

LE 14 JUILLET

Είναι η ήμερα που γιορτάζουμε την άλωση της  bastille το 1789. Η  bastille ήταν τότε μια φυλακή που είχε ενσαρκώνει στα μάτια του παριζιάνου πληθυσμού   την   τυραννικής εξουσίας   του βασιλεία. Αύτη η ήμερα συμβολίζει την ρήξη του παλιού καθεστώς  και των προνομιών  της ευγενείας.