Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η γαλλική νοοτροπία – οι γαλλικές αργίες και οι γιορτές – οι γαστρονομικές γεύσεις - οι συνήθειες μιας γαλλικής εταιρίας – τα εταιρικά έγγραφα στην Γαλλία, κτλ

Προσφέρουμε

Σεμινάρια προγραμματισμένα αναλόγως τις ανάγκες σας με την ώρα, την εβδομάδα ή το μήνα

Υποστήριξη γαλλικών