Συμβουλευτική και υποστήριξη

Θέλετε μια επιπλέον συμβουλευτική υποστήριξη στα μαθήματα σας; Υπάρχουν κάποια «κενά» που θέλετε να καλύψετε;
Επιθυμείτε να βρείτε μια καλή δουλεία που απαιτεί γνώση γαλλικών;

Προσφέρουμε

Συμβουλές και Υποστήριξη στα Γαλλικά μαθήματα με την ώρα ή με το μήνα