Προφίλ

Το  ‘’e-francais’’ έχει μια πρωτοποριακή γκάμα υπηρεσιών στην γαλλική και στην ελληνική γλώσσα καλύπτοντας όλες τις ανάγκες σε γλωσσικά επίπεδα προσφέροντας  τις καλύτερες υπηρεσίες στην καλύτερη τιμή

Μεταφράσεις-διερμηνείες

Γραμματειακή υποστήριξη εξ αποστάσεως

Υποστήριξη Γαλλικών μαθημάτων

Σεμινάρια υποστήριξης σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο