Γραμματειακή υποστήριξη

Δεν έχετε χρόνο να ψάξετε μια δίγλωσση γραμματέα και το κόστος ενός μόνιμου υπαλλήλου σας φοβίζει;

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Πακέτο γραμματειακή υποστήριξη εξ αποστάσεως μηνιαίως 20 ώρες

Προσφέρουμε

Καλύψεις τηλεφωνικών επαφών

Λήψη και αποστολή SMS-ΦΑΞ

Μεταφράσεις και δακτυλογραφήσεις

Διαχείριση απλής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Δημιουργία εταιρικών εντύπων

Ταχυδρόμηση αλληλογραφίας

ΠΑΚΕΤΟ «20 ΩΡΕΣ/ΜΗΝΙΑΙΩΣ»

Τιμή ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησης

  • Τηλεφωνικές επαφές

  • Λήψη και αποστολή  SMS και ΦΑΞ

  • Μεταφράσεις και δακτυλογραφήσεις

  • Διαχείριση απλή και ηλεκτρονική αλληλογραφίας

  • Δημιουργία εταιρικών εντύπων

  • + 10 ευρώ και κάθε επιπλέον ώρα

  • +25 % για εργασίες το σαββατοκύριακο

  • + 50 % για εργασίες αργίες

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΑΚΕΤΟ – ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ .................................................................................................. 12 Ε

ΧΩΡΙΣ ΠΑΚΕΤΟ – ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ............................................................... 18 Ε

ΧΩΡΙΣ ΠΑΚΕΤΟ – ΜΕ ΤΗΝ ΩΡA – ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ..................................... 25 Ε