Νέα κατηγορία μαθήματων για την πιστοποίηση LA SORBONNE B1 σχεδιασμένα στις προφορικές και γραπτές εξετάσεις της LA SORBONNE - επίπεδο Β1...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LA SORBONNE B1

Νέα κατηγορία μαθήματων για την πιστοποίηση LA SORBONNE B1 σχεδιασμένα στις προφορικές και γραπτές εξετάσεις της LA SORBONNE - επίπεδο Β1...