ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

50.00

Περιγραφή

Μαθήματα για τα επαγγέλματα της ιατρικής

Β2

120 ώρες

Μαθήματα σχεδιασμένα στην ορολογία της ιατρικής