ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

60.00

Περιγραφή

Μαθήματα για επαγγέλματα μαγειρικής /ζαχαροπλαστικής

Α1-Α2 / Β1-Β2

Μαθήματα σχεδιασμένα στην ορολογία για τα επαγγέλματα της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής