ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2-Β1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2-Β1

50.00

Περιγραφή

Μαθήματα για επαγγέλματα μόδας

Α2-Β1

120 ώρες

Μαθήματα σχεδιασμένα στην ορολογία της μόδας