ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2-Β1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2-Β1

50.00

Περιγραφή

Μαθήματα για επαγγέλματα σε ξενοδοχεία

Α2-Β1

120 ώρες

μαθήματα σχεδιασμένα στην ορολογία για τα επαγγέλματα σε ξενοδοχεία