ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2-Β1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΠΕΔΟ Α2-Β1

50.00

Περιγραφή

Μαθήματα τουρισμού Α2-Β1

120 ώρες

Μαθήματα σχεδιασμένα στην ορολογία για τα τουριστικά επαγγέλματα