ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

20.00

Περιγραφή

ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

Σεμινάριο 60 λεπτών για τις γαλλικές ιδιωματικές εκφράσεις