ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΠΕΔΑ Α1-Α2 -B1-C2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΠΕΔΑ Α1-Α2 -B1-C2

120.00

Περιγραφή

Προετοιμασία για κρατικές πιστοποιήσεις

Α1-Α2

120 ώρες

LA SORBONNE B1 -C2

Μαθήματα σχεδιασμένα για τις κρατικές  εξετάσεις